Kurumsal

Misyonumuz

Misyonumuz

 

MİSYONUMUZ

Büyük Türk Atamız Mustafa Kemal Atatürk'ün 
"Milli ekonominin temeli tarımdır." sözlerini şiar edinerek. türk tarımının güçlenmesine katkıda bulunmak, katma değeri yüksek ürünler ürettirerek. Türk çiftçisinin refah düzeyini yükseltmek üyelerimizin maddi manevi desteğini alarak kooperatif temel değerleri ve kooperatif mevzuatı çerçevesinde faaliyette bulunmaktir.